Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van:

LiliVerde, gevestigd te Heugemerpastoorstraat 14, 6229 AG in Maastricht. Ingeschreven onder nummer 14108829 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer te Maastricht. 

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle online-workshops die worden aangeboden door LiliVerde.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Inkoopvoorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Aanmelding voor online-workshops

2.1 Bij inschrijving voor een abonnement gaat de opdrachtnemer een doorlopende overeenkomst aan. Opzeggen kan echter heel eenvoudig per maand. Dit geldt niet voor het gratis maandlidmaatschap. Dit vervalt na een maand automatisch zonder verdere verplichting.

2.2 Bij aanmelding voor een online-workshop verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het lidmaatschapsgeld. Mits deze gratis is.

2.3 Betalingsregelingen zijn niet van toepassing.

2.4 Aanmelden kan alleen middels de daartoe beschikbare aanmeld formulieren op www.liliverde.nl

3 Betaling

3.1 Betaling dient te geschieden direct bij aanmelding door middel van het gebruik van iDeal of PayPal. Na betaling krijgt de opdrachtgever direct toegang tot de online-workshops.

3.2 Indien gekozen wordt voor betaling door middel van handmatige overboeking zal toegang pas worden verschaft nadat het bedrag is overgemaakt.

3.3 Na aanmelding authoriseert de opdrachtgever, LiliVerde tot het automatisch incasseren van de toekomstige maand- of jaarbedragen. Dit geldt voor de lidmaatschappen HANDIG en RELAX.  Met uitzondering van het SLIM abonnement. Dit loopt af na 1 jaar en wordt niet automatisch verlengd. Dat kan wel handmatig door opnieuw het lidmaatschapsgeld voor de komende periode over te maken.

3.4 Bij niet betaling van het maand- of jaarbedrag zal toegang tot de website direct worden geweigerd. 

4 Toegang tot de video's.

4.1 Zolang je lid bent van LiliVerde heb je toegang tot de video's. Is je lidmaatschap afgelopen heb je geen toegang meer tot de video's.

4.2 Het is niet mogelijk de video's te downloaden of op een andere manier voor wanneer je niet meer lid bent.

5 Annulering van het lidmaatschap

5.1 Annulering van het doorlopend lidmaatschap is alleen mogelijk door het versturen van een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.met de mededeling om het lidmaatschap te beëindigen.

5.2 Reeds geïncasseerde bedragen vóór de annulering worden niet meer gerestitueerd.

5.3 Het lidmaatschap SLIM eindigt automatisch na 1 jaar en niet verlengen.

6 Intellectuele eigendom en auteursrechten

6.1 Alle beeldmateriaal beschikbaar gesteld via www.liliverde.nl is en blijft eigendom van LiliVerde. 

6.2 Het is niet toegestaan het beeldmateriaal op enerlei wijze, anders dan via www.liliverde.nl, te distribueren.

7 Toepasselijk recht

7.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en LiliVerde is Nederlands recht van toepassing.